130.000 ton CO2 besparing per jaar

3 min read - published on February 17, 2022

Eind vorig jaar opende Subcoal® Production FRM BV, onderdeel van de N+P Group, haar vernieuwde fabriek in Farmsum. Daar wordt niet recyclebaar afval verwerkt tot onder andere alternatieve brandstoffen, waarmee het bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan een circulaire economie.

Afval dat een bijdrage levert aan de circulaire economie: dat vraagt om een nadere uitleg. „Het idee dat veel mensen hebben is dat dit niet kan, maar wij bewijzen het tegendeel”, begint CDO Lars Jennissen. „Een deel van het afval dat we als burger aan de weg zetten, maar bijvoorbeeld ook het oud papier dat wordt ingezameld, kan niet worden verwerkt door reguliere afvalverwerkers. Bijna iedereen denkt dat al het afval volledig recyclebaar is, maar dat is niet zo. Huishoudens, kantoren en fabrieken produceren allemaal afval dat weliswaar grotendeels wordt hergebruikt, maar voor circa twintig procent moet een andere oplossing gevonden worden.”

Alternatieve brandstoffen

„Vroeger stopten we dit afval onder de grond, later ging het met schepen naar de andere kant van de wereld en tegenwoordig beland het veelal in afvalverbrandingsinstallaties. N+P ziet echter nog meer mogelijkheden. Wij zien het als grondstof voor de productie van alternatieve brandstoffen die ingezet worden door onder andere energiebedrijven, de staalindustrie, de kalk- en cementindustrie en de chemie (denk aan vliegtuigbrandstof). Dankzij de alternatieve brandstoffen van N+P kunnen grote industrieën een schoner fabricageproces realiseren, omdat ze aantoonbaar minder CO2 uitstoten dan wanneer er fossiele brandstoffen, zoals steenkolen, worden ingezet. Van elke ton ingezette alternatieve brandstof is de besparing CO2 uitstoot ten opzichte van fossiele brandstof 1,3 ton.” Het CO2 besparingspotentieel is dus enorm. Als voorbeeld wordt de Eemscentrale aangehaald. „Wanneer daar 1.000 kilo kolen wordt verbrand, en je zou dat vervangen door ons product, dan bespaar je 1.300 kilo CO2.” De fabriek in Farmsum produceert 100.000 ton Subcoal®, waarmee jaarlijks 130.000 ton CO2 kan worden bespaard.

Complementair

„Subcoal® is complementair aan het afvalsysteem en biedt een toepassing voor het afval waar voorheen niemand iets mee kon. Dit afval wordt niet speciaal voor ons gecreëerd”, verduidelijkt Jonathan Lucas, manager marketing en communicatie bij N+P Group. „Het is er en wij hebben een oplossing gevonden die ervoor zorgt dat het zo goed en efficiënt mogelijk (her)gebruikt wordt en bovendien bijdraagt aan een vermindering van de CO2 uitstoot van wereldwijde grote industrieën.”

‘We bieden een oplossing voor het afval waar voorheen niemand iets mee kon’

Voordat het eindproduct wordt gemaakt, worden allerlei materialen uit het aangeleverde afval gescheiden en opgeschoond. „Deze materialen hebben een hoogcalorische waarde of biogeen gehalte en zijn daardoor uitermate geschikt voor de vervanging van fossiele brandstof”, geeft Jennissen aan. Na een geavanceerd opschonings- en separatieproces worden er verschillende vormen van alternatieve brandstoffen gemaakt in de vorm van pellets in verschillende specificaties, Fluff, wat in balen naar de klant gaat, en de laatste ontwikkeling PAF (Pulverised Alternative Fuel) welke tot 100% kolen kan vervangen in onder andere de cement- en kalkindustrie.

Duizend graden

In Subcoal® zitten biogene stukjes zoals hout- en papiervezels en kleine stukjes plastic. „Wat veel mensen niet weten is dat plastic het meest fijn geraffineerde stukje olie is dat er bestaat. Wanneer je dat op de juiste temperaturen verbrand, en dat is ruim boven de duizend graden, dan zijn de gevolgen voor het milieu minimaal. Wij snappen de discussie, maar het proces is zodanig gereguleerd dat het aan alle emissierechten voldoet. Let wel, wat je ook verbrand, hout, gas, steenkool of ons product, er komt altijd iets vrij. Het is alleen van belang om dit tot een minimum te beperken, daar streven wij naar en daar slagen we in.”

Sterker nog, Jennissen is er van overtuigd dat de producten van N+P een grote impact hebben op global scale. „Kijk alleen maar eens naar een elektriciteitscentrale, waar gemiddeld 20 branders de warmte opwekken die uiteindelijk benodigd is om stoom te maken zodat turbines kunnen worden aangedreven. Elke brander verbruikt al snel 4.000 kilo brandstof per uur. Wanneer je dit kunt vervangen door ons product, en dat hebben we elders in Europa al aangetoond, dan bespaar je significant op de CO2 uitstoot en passen onze alternatieve brandstoffen prima in het rijtje naast zon- en windenergie.”

Ombouwen

Dat de producten van N+P in een behoefte voorzien, blijkt uit het feit dat grote spelers in de markt reeds gebruik maken van de pellets uit Farmsum. „Het afvalprobleem hebben we in Nederland redelijk onder controle, maar is in omliggende landen een groter probleem. De oplossing die wij bieden wordt daarom nog interessanter. Gezien de ontwikkelingen op de CO2 markt is ons product inmiddels drie à vier keer in waarde toegenomen. De noodzaak wordt nu gevoeld om echt iets te gaan doen aan de wereldwijde CO2 uitstoot en één van de circulaire oplossing die daaraan kan bijdragen komt uit Farmsum.”

Bron: noordz

cta-blog

Let’s talk about your challenge.

Our experts are happy to help you with your question or enquiry.