N+P Group en MKB-Limburg: Samen sterker in duurzaam ondernemen door partnerovereenkomst

1 min read - published on September 4, 2023

Een lokale samenwerking met (inter)nationale impact

Op maandag 4 september 2023 hebben Karel Jennissen (CEO van N+P Group) en Martijn van Helvert (voorzitter van MKB-Limburg) hun handtekening gezet onder een partnerschapsovereenkomst. “Als toonaangevend familiebedrijf uit Noord-Limburg én voorloper in de transitie naar alternatieve grond- en brandstoffen verheugen wij ons op de samenwerking met andere Limburgse ondernemers via het MKB-netwerk”, aldus CEO Karel Jennissen.

Door de ondertekening van de partnerovereenkomst is er mooie samenwerking ontstaan waar zowel de krachten van N+P Group als MKB-Limburg worden gebundeld. De toegevoegde waarde van N+P Group binnen het MKB-Limburg ligt bij thema’s als circulariteit, duurzaamheid, CO²-reductie en innovativiteit. Dit biedt de mogelijkheid voor aangesloten Limburgse MKB-bedrijven om zich voor te bereiden op huidige en toekomstige uitdagingen. De kracht van MKB-Limburg ligt bij het samenbrengen van kennis, ervaring en ideeën van MKB-ondernemers.

Concreet betekent dit dat N+P Group voortaan betrokken gaat zijn bij netwerkmogelijkheden en kennisdelingen tijdens MKB-Limburg activiteiten. Thema’s zoals de groeiende afvalproblematiek, de prangende vraag naar alternatieven om CO² te reduceren en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen daardoor vaker de revue passeren.

Karel Jennissen benadrukt het belang van het partnerschap: "Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en kennisdeling. Dit partnerschap met MKB-Limburg stelt ons in staat om onze passie voor duurzaam ondernemen te delen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onze lokale zakelijke gemeenschap." Martijn van Helvert ziet het partnerschap als een waardevolle bron van inzichten voor de leden.

Ook Frans van den Berg (Strategic Businesses Development bij N+P Group) is nauw betrokken bij deze partnerovereenkomst. “De problemen van vandaag, zoals energie en klimaatverandering, geopolitieke stabiliteit en toenemend afval, zijn verbonden met de veranderingen die onze samenleving, het bestuur en de besluitvorming doormaken. Het is belangrijk dat politieke, overheids-, bedrijfs- en maatschappelijke organisaties en internationale instellingen deze problemen erkennen als een eerste stap. Vertrouwen en samenwerking zijn cruciaal om goede oplossingen en perspectieven te vinden”, aldus Frans van den Berg.

Dit partnerschap tussen N+P Group en MKB-Limburg illustreert hoe bedrijven van verschillende schalen kunnen samenwerken om impact te genereren op lokaal en internationaal niveau.

cta-blog

Let’s talk about your challenge.

Our experts are happy to help you with your question or enquiry.