N+P Group & Henk Smid Transport bundelen krachten

1 min read - published on August 1, 2022
Na een samenwerking van meer dan 27 jaar tussen de N+P Group en Henk Smid Transport zijn vorig jaar de gesprekken gestart tussen de directies van de N+P Group en de K&DTC groep inzake een deelneming van de N+P Group in Henk Smid Transport. Per 1 augustus 2022 zijn de aktes gepasseerd en is de participatie geformaliseerd.
Door gezamenlijk de toekomst te betreden zijn er veel synergievoordelen. Samen hebben de beide ondernemingen een groter volume, worden transportcapaciteit en klantvolume vastgelegd, is er een breder aanbod van transport mogelijk, kunnen vrachten nog beter en efficiënter worden gecombineerd en kunnen de beide ondernemingen enorm profiteren van elkaars netwerk en kennis.
Door deze samenwerking kan de N+P Group haar groei vormgeven met eigen transportcapaciteit. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van de markt(werking) en kunnen ze hun klanten nog beter bedienen. Daarnaast kan er door de gecombineerde planning een forse winst worden behaald op het reduceren van lege kilometers, dit in combinatie met het gebruik van HVO100 door een gedeelte van het wagenpark zorgt ook nog eens voor een enorme CO2 reductie.
Voor de K&DTC groep betekent deze samenwerking een bevestiging van hetgeen ze nastreven. Onder het mom van #samensterker streven ze altijd naar samenwerking(en) binnen de markt waarin ze werkzaam zijn. Door open en transparant richting klanten, leveranciers en ook concullega’s te zijn hebben ze altijd geprobeerd de markt gezond te krijgen en ook gezond te houden. Iedereen waar mee wordt samengewerkt wordt dan ook als partner gezien. Waarbij een lange termijnstrategie altijd voorop staat.
Een bundeling van krachten met één van zijn grootste partners zorgt voor Henk Smid Transport dat transportvolumes worden vastgelegd en er een stabiele basis wordt gelegd voor de gezamenlijke toekomst. De markt waarin de N+P Group werkzaam is, is een groeimarkt die enorm belangrijk is voor de verduurzaming van de wereld. Dat de K&DTC groep hier nu onderdeel van mag zijn is natuurlijk een kroon op haar werk.
cta-blog

Let’s talk about your challenge.

Our experts are happy to help you with your question or enquiry.