Wat waardeloos is, waardevol maken

3 min read - published on November 10, 2023

[DUTCH ONLY] Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Subcoal® Production FRM BV, onderdeel van de N+P Group, de vernieuwde fabriek opende in Farmsum. In deze fabriek wordt afval dat niet gerecycled kan worden verwerkt tot alternatieve brandstoffen. Daardoor kunnen grote industrieën een schoner fabricageproces realiseren, omdat ze aantoonbaar minder CO₂ uitstoten dan wanneer er fossiele brandstoffen worden ingezet. Steeds meer bedrijven en organisaties, maar ook de politiek, is geïnteresseerd in de bijdrage die de oplossing van N+P Group kan bieden aan een circulaire economie.

alternatieve brand- en grondstoffen uit afval

„Van alle afval die we met elkaar produceren, is circa 20 tot 30 procent niet sorteerbaar”, zegt Chief Development Officer Lars Jennissen van N+P. „Waar dit afval nu veelal in verbrandingsovens verdwijnt, of in sommige landen zelfs nog steeds op de vuilnisbelt, wordt dit door N+P Group opgewerkt, waardoor het onder andere als brand- en grondstof kan worden gebruikt.” En de uitbreiding van toepassingen blijft zich doorontwikkelen. „We maken vandaag de dag alternatieve brand- en grondstoffen uit afval. Er zijn veel initiatieven die onderzoeken om het materiaal weer terug te brengen naar de oorspronkelijke moleculaire samenstelling zodat er ook weer chemicaliën van gemaakt kunnen worden uit dit afval. Als de industrie in staat is om synthetisch gas, en daarna bijvoorbeeld methanol, van afval te maken, dan kan dit als grondstof dienen voor heel veel toepassingen in met name de chemische industrie. Hierbij zijn we als N+P nauw betrokken bij verschillende projecten, o.a in samenwerking met TNO. We verwachten dat de resultaten van dit onderzoek nog voor het einde van het jaar naar buiten komen.” Daarnaast speelt methanol een belangrijke rol bij de productie van synthetische brandstoffen, waardoor het ook op die manier een belangrijke schakel is binnen de energietransitie.

"Van alle afval die we met elkaar produceren, is circa 20 tot 30 procent niet sorteerbaar"

Luchtvaart

„We zijn verder betrokken bij een project waarin wordt onderzocht of er uit niet recyclebaar afval een alternatief voor kerosine kan worden ontwikkeld, waardoor de uitstoot van vliegen aanzienlijk kan worden verminderd”, vertelt Jennissen. „Dit project loopt in Engeland, waar we ook een productielocatie hebben, maar de locatie Farmsum speelt hierin een belangrijke rol op het gebied van research en development.”

Waar N+P Group in het verleden veel moeite moest doen om anderen van de resultaten te overtuigen, daar melden ondernemers en politici zich nu zelf. „We organiseren veel rondleidingen in onze fabriek in Farmsum. Dat is belangrijk, omdat het product Subcoal® nog altijd niet in de Nederlandse wet- en regelgeving is opgenomen en als zodanig er moeilijk is toe te passen. Daarmee missen we een belangrijke schakel om aanzienlijke hoeveelheden CO₂ te besparen en een grote stap te zetten op weg naar een circulaire economie.”

samenwerken

„We zoeken ook de samenwerking met universiteiten”, legt Jennissen uit. „Zo komen we al jaren op de Universiteit van Maastricht, waar lezingen altijd weer leiden tot interessante kruisbestuivingen. Ook op het gebied van chemie en/of techniek willen we graag samenwerken. Vanuit die gesprekken blijken samenwerkingen mogelijk waar we vooraf niet eens aan hadden gedacht. Wat dat betreft willen we graag met de Rijksuniversiteit Groningen om tafel, om eventueel tot een samenwerking te komen. Er bestaan nog diverse afvalstromen, die nu nog deels een probleem zijn, maar waar ongetwijfeld ook oplossingen voor zijn om ze nuttig toe te passen. Dat is nog onduidelijk en dat willen we graag nader onderzoeken.”

Op dit moment staat N+P Group aan de vooravond van de bouw van een nieuwe fabriek in Duinkerken, Frankrijk, om zodoende ook daar de lokale afvalstromen om te zetten in fossiele brandstofvervangers. „Deze fabriek wordt min of meer een kopie van Farmsum, maar wel twee keer zo groot. Voor het einde van het jaar hopen we de beslissing te nemen om met de bouw te kunnen starten.”

Subcoal® heeft dus meerwaarde binnen het circulaire systeem en de energietransitie. Jennissen: „En het biedt een significante bijdrage aan de CO₂ reductie. De toekomst is circulair, het materiaal dat wij produceren vormt de bouwsteen voor andere, schonere producten en/of productieprocessen.”

Hij vindt het daarom teleurstellend dat N+P Group de Subcoal® nog altijd niet in de Eemshaven kwijt kan. „Elke ton die we in Farmsum produceren gaat naar het buitenland en levert daar 1,3 ton CO₂ besparing op ten opzichte van fossiele brandstoffen. Ja, de gesprekken in Nederland lopen en dat is zinvol. Wij hopen echt dat we op korte termijn Subcoal® als alternatief voor brandstoffen en grondstoffen ook in ons land kwijt kunnen. In bijna heel Europa is het inmiddels een gewaardeerd product en kunnen we de vraag nauwelijks aan.”

Bron: Noordz

cta-blog

Let’s talk about your challenge.

Our experts are happy to help you with your question or enquiry.